Online beiratkozást és felvételit tart a sepsiszentgyörgyi drámatagozat

25/5/2020

Az Osonó társulatvezető-rendezője által húsz éve alapított és vezetett, Románia egyetlen magyar nyelvű, akkreditált drámatagozata a következő tanévtől egy újabb kilencedikes színészosztályt indít. Az Oktatási Minisztérium zöld utat adott a képességvizsgák megszervezésére, így a kialakult egészségügyi helyzetben, a kiadott rendelettel összhangban online beiratkozás és felvételi lesz a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum Drámatagozatán is.

 

Az online beiratkozás június 2. és 5. között tart. Ebben az időszakban a felvételire jelentkezőnek wetransfer-en be kell küldenie a liceuldearta@gmail.com elektronikus postai címre az általa mondott/énekelt anyagok videóit a következők szerint: 2 vers (szabadon választott), 1 próza (novellarészlet vagy mese) és 1 ének (műfaji megkötés nélkül). Mindezek mellett csatolni szükséges a következő dokumentumokat is: a beiratkozási lapot, amelyet a diák a jelenlegi iskolája titkárságán tud beszerezni, a diák születési bizonyítványának és személyazonossági igazolványának illetve a szülők személyazonossági igazolványának másolatát, az V-VIII osztályos ellenőrzőkönyv első lapjának és a félévi lezárásokat tartalmazó lapjainak fénymásolatát  valamint egy, a szülő és a diák által aláírt saját felelősségre vonatkozó nyilatkozatot, amely igazolja, hogy a beküldött videókon a felvételire beiratkozott diák szerepel. A jelentkezések megfelelő követése és rendszerezése érdekében, a wetransfer küldésekor üzenetként a következőt szükséges írni: felvételi/ drámaosztály/ a jelentkező neve. Érdeklődni a titkárság telefonszámain lehet, hétköznapokon 8 és 16 óra között: 0367 401019, 0725 523 498.

 

A beérkezett anyagok értékelése június 9. és 12. között zajlik. A vizsga része lesz egy online beszélgetés is a felvételizővel, amelyre szintén ebben a periódusban kerül sor. A beosztásról és a konkrét időpontokról a beiratkozás lejárta után értesülnek a jelentkezők. A képességvizsga eredményeinek közzétételére június 12-én kerül sor.

 

A húsz éves hagyománnyal rendelkező drámatagozat több alkalommal elnyerte a legjobb romániai drámatagozatnak járó minisztériumi díjat úgy a csoportos, mint az egyéni országos színészmesterség tantárgyversenyeken. Már hét színészosztály ballagott el, jelenleg két évfolyama van a tagozatnak.

 

A drámaosztály egy komplex szakmai képzés, amely a szakmai tárgyak mellett fontosnak tartja segíteni a fiatalok személyiségének fejlődését olyan szaktantárgyak által, mint színészmesterség, improvizáció, drámajáték, beszédtechnika, művészi beszéd, beszédművelés, színpadi mozgás, színháztörténet, disputa, médiaismeret, újságírás, filmművészet és pályázatírás. A tantárgyakat a szakmájukban jártas és elismert szakemberek és pedagógusok tanítják.

 

A kamaszok a képzés során megnyílnak, feloldódnak, levetkőzik gátlásaikat így közelebb kerülnek önmagukhoz és eleven marad kíváncsiságuk társaik és a világ iránt, fejlődik verbális és non-verbális kommunikációs készségük, tágul a világról és az emberről szerzett tudásuk és gondolkodásmódjuk, és bátrabban vállalják önmagukat a mindennapi életben is. Ezzel egységben szert tesznek a szakma ismeretére is, jártasak lesznek a film- és színházművészet nyelvrendszerében, illetve jól eligazodnak a többi művészeti ágban is.

 

A drámás diákok számára a tagozat gyakran szervez ingyenes tehetségápoló kirándulásokat és szaktáborokat, valamint a Határtalanul! program által rendszeresek a magyarországi szakmai tapasztalatcserék is.  Fazakas Misi vezetésével, a diákoknak lehetőségük van színházi előadásokban is kipróbálniuk magukat. Az európai, ázsiai és marokkói hírnévre szert tett Osonó Színházműhely produkcióiba beválogatott drámás diákok több alkalommal vesznek részt erdélyi és európai turnén.

 

Az iskola elvégzése után a diákok a kötelező érettségi mellett szakérettségit is letesznek, így szakképesítést elismerő oklevelet is kapnak.

 

A drámaosztály elvégzése nagyobb esélyt nyújt a színművészeti egyetemek színész-, bábszínész-, rendező-, teatrológia- szakára való bejutásra. Az állandó beszédtechnika és művészi beszéd órák, valamint a kommunikációs készség kialakulása elősegíti a jogi, politikai, pedagógiai, illetve a T.V.- és rádió-műsorvezetői pályákon való érvényesülést.

 

A filozófia, pszichológia, szociológia, teológia, hitoktatói szakokra is megkönnyíti a felvételit a színészosztályban szerzett ember és önismeret. A drámaosztályban tanult komplex, változatos és több területet átfogó szaktantárgyak felkészítik a diákot a Film- Fotó- Média összművészeti egyetemekre, valamint az újságírói és kommunikáció szakokra való bejutásra.

 

Románia egyetlen magyar nyelvű, akkreditált, húsz éves hagyománnyal rendelkező drámatagozatáról lévén szó, egész Erdélyből várjuk a jelentkezőket. Azon diákok számára, akik más településről érkeznek, az iskola emeletén egy korszerű, 2009-ben átadott bentlakást biztosít a líceum.

Színházi Világnapi üzenet, 2020

26/3/2020

A színház mint szentély- Shahid Nadeem pakisztáni drámaíró üzenete a Színházi világnapon:

 

A pakisztáni Lahore város Kortárs Színháza Bulleh Shahról, a híres 18. századi szúfi költőről szóló előadásának végén egy idős férfi és egy fiatal fiú lépett oda a színészhez, aki a nagy szúfit játszotta. “Az unokám beteg, megáldaná őt?”. A színész meglepődve ezt válaszolta: “Én csak egy színész vagyok, aki Bulleh Shah szerepét játszottam a színpadon.” Az öregember így felelt: “Fiam, te nem színész vagy, hanem Bulleh Shah megtestesülése, az ő avatárja.” Hirtelen a színház teljesen más felfogása lett nyilvánvalóvá számunkra, amelyben a színész az általa megformált szereplő megtestesülésévé válik.

 

A színház képes a színpadot szakrális térré változtatni. Dél-Ázsiában a művészek mély alázattal érintik meg a színpad deszkáját, mielőtt fellépnek rá. Ebben az ősi hagyományban összefonódik a spiritualitás és a kultúra. Ideje helyreállítani ezt a szoros kapcsolatot művész és közönsége, múlt és jövő között. A színházi alkotás szent tevékenységgé válhat, a színészek valóban megtestesülései lehetnek az általuk játszott szerepeknek. A színháznak megadatott a lehetőség, hogy szentéllyé váljon.

Veresegyházon és Budapesten az Osonó előadása

23/2/2020

Február 25-én 14 és 17 órakor a Veresegyházi Katolikus Gimnázium szervezésében a helyi Innovációs Központban, míg Budapesten, február 26-án 12.20 órakor a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskolában és 27-én 13 órakor a Leövey Klára Görögkatolikus Gimnáziumban lesz látható az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című dokumentarista előadás, amelyet minden esetben közönségtalálkozó követ.

 

Az elmúlt időszakban a Veresegyházi Katolikus Gimnáziummal több közös projektje volt a társulatnak. Úgy a tantestület, mint az iskola diákjai számára több alkalommal tartott önismereti és csapatépítő foglalkozást az Osonó, a jövőben pedig egy közös pályázat megvalósítására is sor kerül. Az iskola a Fazakas Misi által rendezett produkciót azért hívta meg, hogy először a kilencedikes és tizedikes évfolyamok diákjai, majd délután a szülők tekinthessék meg, ezáltal is helyzetet teremtve és teret adva az előadásban felmerülő témák, a fiatalokat és felnőtteket, gyerekeket, szülőket és tanárokat érintő problémák közös megbeszélésére.

 

A budapest nyolcadik kerületi iskoláiban sorra kerülő előadások a társulat komplex színház- nevelési programjának része, amelyet a Nemzeti Kulturális Alap támogat. A projekt első fázisában, amely az elmúlt időszakban történt, az Osonó két tagja, Fazakas Misi és Mucha Oszkár műhelyfoglalkozásokat tartott a diákok számára. A második részben, a projekt elmélyítéseként az Ahogyan a víz tükrözi az arcot című előadás kerül bemutatásra, amelyet egy feldolgozó foglalkozás követ.

 

A projekt célja, hogy megmozgassa és erősítse a fiatalok valamint a fiatalokkal dolgozó felnőtt szakemberek szociális érzékenységét, a komplex egyéni és csoportdinamikai problémák konstruktív megközelítésére törekvő képességét. A komplex színházi nevelési program által olyan jellegzetes társadalmi problémák és személyes sorsok kapnak hangot, amelyek közös gondolkodásra ösztönzik a résztvevőket. Mindezt elsősorban olyan célcsoportra fókuszáltan, akik számára az ilyen típusú képzések és tapasztalatok társadalmi, gazdasági vagy földrajzi okokból kifolyólag nehezen elérhetőek.

 

A Fazakas Misi által rendezett produkció eddig 570. alkalommal került bemutatásra 3 kontinens 24 országának 188 településén és 12 nemzetközi fesztiválmeghívást, illetve 2 legjobb előadás díjat tudhat magáénak. Az előadás kiinduló pontját a fiatalok személyes történetei képezik, így a fiatalokat érintő társadalmi- szociális problémákat, a magányos gyerek, a tehetetlen szülők, a kiszolgáltatott fiatalok helyzetét és történeteit járja körbe a társulat, megmutatva arcainkat, ahogyan a víz tükrözi azokat.

 

Szereplők: Mucha Oszkár, Mihácsi Veronika, Basa Ádám, Póra Jácinta, Virginia Alexandra

 

Technikus: Kelemen Szabolcs                

             

Rendező: Fazakas Misi

1 / 37

Please reload

 
1/8
3